Game mới sẽ được update tại GameVN.info ae vui lòng ghé qua.


Symbolab - Math solver

Symbolab - Math solver

Lượt xem: 268
Xếp hạng 3.8 sao trong số năm sao
24.586 Toàn bộ

  • Yêu cầu Android: 4.4 trở lên
  • Cài đặt: 1.000.000+
  • Ngày xuất bản/cập nhật: 18 tháng 3, 2019

Ảnh chụp màn hình

Game mới sẽ được update tại GameVN.info ae vui lòng ghé qua.

Miêu tả

Symbolab – Math solver Pro 


Gia sư toán riêng của bạn, giải quyết bất kỳ vấn đề toán học với các bước! Lịch sử! Mọi vấn đề bạn giải quyết được lưu trong lịch sử và bạn có thể quay lại bất cứ lúc nào bạn muốn.
Máy tính Symbolab giải quyết:
Đại số học
* Phương trình
* Bất bình đẳng
* Hệ phương trình
* Hoạt động cơ bản (yếu tố, tham gia, hủy bỏ, đơn giản hóa)
* Phân từng phần
* Phòng đa thức
* Phần trăm
Chức năng & Vẽ đồ thị
* Phương trình đường thẳng (đường thẳng, độ dốc, song song, vuông góc, trung điểm, khoảng cách)
* Hàm (miền, phạm vi, chặn, tiệm cận, điểm cực trị, tính tuần hoàn, nghịch đảo)
* Mỹ phẩm chức năng và các chế phẩm
Lượng giác:
* Phương trình Trig
* Nhận dạng Trig chứng minh
* Đánh giá chức năng Trig
* Đơn giản hóa trig
Giải tích
* Giới hạn
* Tích phân (xác định, không xác định, nhiều)
* Các dẫn xuất
* Dẫn một phần
* Loạt
* ODE
* Biến đổi laplace
* Biến đổi Laplace ngược
Ma trận & vectơ
* Thêm / trừ ma trận
* Ma trận nhân, sức mạnh
* Dấu vết ma trận
* Ma trận chuyển vị
* Xác định ma trận
* Ma trận nghịch đảo
* Xếp hạng ma trận
* Ma trận giảm
* Vectơ Thêm / Trừ
* Phép nhân vô hướng vectơ
* Sản phẩm Vector chéo
* Độ lớn của vectơ
* Góc Vector
* Đơn vị Vector
* Chiếu Vector
* Phép chiếu vô hướng Vector
(và nhiều chủ đề được thêm liên tục)
Nhận giải pháp miễn phí cho bất kỳ vấn đề. Nâng cấp để có quyền truy cập không giới hạn cho tất cả các đối tượng với các bước.
Đối với trường trung học thông qua sinh viên đại học, giáo viên và phụ huynh.
Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng PRO


Symbolab - Math solver chọn bản cài phù hợp bên dưới
Đánh giá của người dùng
Bình luận