PUB Gfx+ Toolߔ纣1 GFX Tool

PUB Gfx+ Toolߔ纣1 GFX Tool

Lượt xem: 247
Xếp hạng 4.7 sao trong số năm sao
403.457 Toàn bộ

  • Yêu cầu Android: 4.3
  • Cài đặt: 5.000.000+
  • Ngày xuất bản/cập nhật: 04.01.2019

Ảnh chụp màn hình
Miêu tả

First, original and best Graphic Tool for "Winner, winner, chicken dinner."

Problems with the game after using GFX? - Reset screen in game graphics settings and close game.
If you game stuck on logo or crash in the game - Go to phone setting, give game storage permission and reboot phone.

PUB Gfx+ Toolߔ纣1 GFX Tool chọn bản cài phù hợp bên dưới
Đánh giá của người dùng
4.7

403.457 Toàn bộ
5 346,118 
4 28,859 
3 14,390 
2 3,836 
1 10,254 
Bình luận