Game mới sẽ được update tại GameMOD.giangho.mobi ae vui lòng ghé qua.


Pokémon Rumble Rush MOD

Pokémon Rumble Rush MOD

Lượt xem: 613
Xếp hạng 4.4 sao trong số năm sao
3643 Toàn bộ

  • Yêu cầu Android: 4.4 trở lên
  • Cài đặt: 10.000+
  • Ngày xuất bản/cập nhật: 15 tháng 5, 2019

Ảnh chụp màn hình

Game mới sẽ được update tại GameMOD.giangho.mobi ae vui lòng ghé qua.

Miêu tả

Pokémon Rumble Rush MOD APK


  • Damage

  • Defense

  • God Mode

  • High Damage

  • DMG MULTIPLE

  • DEFENSE MULTIPLE


Pokémon Rumble Rush MOD chọn bản cài phù hợp bên dưới
Đánh giá của người dùng
Bình luận