Game mới sẽ được update tại GameVN.info ae vui lòng ghé qua.


Plants vs Zombies 2 MOD

Plants vs Zombies 2 MOD

Lượt xem: 994
Xếp hạng 4.4 sao trong số năm sao
5.981.745 Toàn bộ

  • Yêu cầu Android: 4.1 trở lên
  • Cài đặt: 100.000.000
  • Ngày xuất bản/cập nhật: 6 tháng 3, 2019

Ảnh chụp màn hình

Game mới sẽ được update tại GameVN.info ae vui lòng ghé qua.

Miêu tả

Download Plants vs Zombies 2 MOD APK v7.3.1 


  • Unlimited Money

  • Unlimited Gems

  •  Worlds Unlocked


 

Đánh giá của người dùng
4.4

5.981.745 Toàn bộ
5 4,419,088 
4 713,532 
3 329,123 
2 148,841 
1 371,329 
Bình luận