Game mới sẽ được update tại GameMOD.giangho.mobi ae vui lòng ghé qua.


MARVEL Strike Force MOD

MARVEL Strike Force MOD

Lượt xem: 518
Xếp hạng 4.2 sao trong số năm sao
277.692 Toàn bộ

 • Yêu cầu Android: 4.4 trở lên
 • Cài đặt: 10.000.000+
 • Ngày xuất bản/cập nhật: 22 tháng 5, 2019

Ảnh chụp màn hình

Game mới sẽ được update tại GameMOD.giangho.mobi ae vui lòng ghé qua.

Miêu tả

MARVEL Strike Force MODS FEATURE:

MOD 1: • Weak Enemies

 • High Damage

 • Menu Mod


MOD 2: • Unlimited EnergyMod 3


 • INCREASE ENERGY(YOU CAN DIRECTLY USE CHARACTER’S 3RD SKILL)
Mod 4


 • 1. YOU CAN ATTACK

 • 2. ENEMIES DO NOT ATTACK
Mod 5


 • 1. INCREASE ENERGY(YOU CAN DIRECTLY USE CHARACTER’S 3RD SKILL)

 • 2. YOU CAN ATTACK

 • 3. ENEMIES DO NOT ATTACK

Đánh giá của người dùng
4.2

277.692 Toàn bộ
5 174,423 
4 42,232 
3 14,530 
2 7,222 
1 27,835 
Bình luận