Game mới sẽ được update tại GameMOD.giangho.mobi ae vui lòng ghé qua.


Hyper Heroes: Marble-Like RPG MOD

Hyper Heroes: Marble-Like RPG MOD

Lượt xem: 3.5K
Xếp hạng 4.2 sao trong số năm sao
106.491 Toàn bộ

  • Yêu cầu Android: 4.0.3 trở lên
  • Cài đặt: 5.000.000+
  • Ngày xuất bản/cập nhật: --

Ảnh chụp màn hình

Game mới sẽ được update tại GameMOD.giangho.mobi ae vui lòng ghé qua.

Miêu tả

Hyper Heroes: Marble-Like RPG Hack Mod Feature:


  1. Hight damage

  2. Hight defense

  3. One hit

  4. God mod

  5. Kill All Enemy

  6. Menu mod
Đánh giá của người dùng
4.2

106.491 Toàn bộ
5 68,870 
4 13,939 
3 7,583 
2 3,515 
1 12,585 
Bình luận