Game mới sẽ được update tại GameMOD.giangho.mobi ae vui lòng ghé qua.


Ez Mirror Match 2 : LOL Champions Battle MOD

Ez Mirror Match 2 : LOL Champions Battle MOD

Lượt xem: 5.5K
Xếp hạng 4.0 sao trong số năm sao
13.943 Toàn bộ

  • Yêu cầu Android: 4.4 trở lên
  • Cài đặt: 1.000.000+
  • Ngày xuất bản/cập nhật: --

Ảnh chụp màn hình

Game mới sẽ được update tại GameMOD.giangho.mobi ae vui lòng ghé qua.

Miêu tả

Ez Mirror Match 2 : LOL Champions Battle
Game Version: 3.6
Needs OBB: No
Needs Root: No


*MOD features*


  1. No Decrease Blue Stone when buy

  2. No Decrease RP when bu


Đánh giá của người dùng
4.0

13.943 Toàn bộ
5  
4  
3  
2  
1  
Bình luận