Game mới sẽ được update tại GameVN.info ae vui lòng ghé qua.


Counter Terrorist Strike MOD

Counter Terrorist Strike MOD

Lượt xem: 3.9K
Xếp hạng 4.5 sao trong số năm sao
218 Toàn bộ

  • Yêu cầu Android: 4.1 trở lên
  • Cài đặt: 10.000+
  • Ngày xuất bản/cập nhật: --

Ảnh chụp màn hình

Game mới sẽ được update tại GameVN.info ae vui lòng ghé qua.

Miêu tả

Counter Terrorist Strike:CS FPS shooting games
Needs OBB: No
Needs Root: No


*MOD features*
1. Unlimited Gold (+ 999999 gold after each use)
2. Unlimited Gems (+ 999999 gems after each use) => untest
3. ADS Removed

Counter Terrorist Strike MOD chọn bản cài phù hợp bên dưới
Đánh giá của người dùng
4.5

218 Toàn bộ
5  
4  
3  
2  
1  
Bình luận