Game mới sẽ được update tại GameVN.info ae vui lòng ghé qua.


Breakout - Dark Prison: The Last Rescue

Breakout - Dark Prison: The Last Rescue

Lượt xem: 3.8K
Xếp hạng 4.2 sao trong số năm sao
135 Toàn bộ

  • Yêu cầu Android: 4.1 trở lên
  • Cài đặt: 1.000+
  • Ngày xuất bản/cập nhật: --

Ảnh chụp màn hình

Game mới sẽ được update tại GameVN.info ae vui lòng ghé qua.

Miêu tả

Breakout - Dark Prison: The Last Rescue
Needs OBB: Yes
Needs Root: No
Needs special permissions: Yes! All Permission + Overlay Permission (Only Android 6+)


*MOD features*


  1. MENU MOD

  2. Dumb enemyBreakout - Dark Prison: The Last Rescue chọn bản cài phù hợp bên dưới
Đánh giá của người dùng
4.2

135 Toàn bộ
5  
4  
3  
2  
1  
Bình luận