Game mới sẽ được update tại GameVN.info ae vui lòng ghé qua.


Blacksmith MOD

Blacksmith MOD

Lượt xem: 4.2K
Xếp hạng 3.8 sao trong số năm sao
8.716 Toàn bộ

  • Yêu cầu Android: 5.0 trở lên
  • Cài đặt: 1.000.000+
  • Ngày xuất bản/cập nhật: --

Ảnh chụp màn hình

Game mới sẽ được update tại GameVN.info ae vui lòng ghé qua.

Miêu tả

Game Name: Blacksmith - Merge Idle RPG


  • Needs OBB: No

  • Needs Root: No


*MOD features*


  • Free Upgrade

  • Shops Unlocked


Blacksmith MOD chọn bản cài phù hợp bên dưới
Đánh giá của người dùng
3.8

8.716 Toàn bộ
5  
4  
3  
2  
1  
Bình luận