Auto Chess mobile MOD

Auto Chess mobile MOD

Lượt xem: 9.7K
Xếp hạng 3.9 sao trong số năm sao
1.699 Toàn bộ

  • Yêu cầu Android: 4.1+
  • Cài đặt: 500.000+
  • Ngày xuất bản/cập nhật: --

Ảnh chụp màn hình
Miêu tả

Auto Chess mobile MOD


  • MENU MOD

  • GOLD MULTIPLE ( MULTIPLE GOLD GAIN WHEN BATTLE END , SELL CARD )

  • CARD COST ( YOU CAN BUY CARD WITH 0 GOLD )

  • LOW ENEMY ( ENEMY ONLY 1 OR 2 HERO )

  • Free summon monster ( Rank & Normal ) / Triệu hồi quái không tốn tiền

Auto Chess mobile MOD chọn bản cài phù hợp bên dưới
Đánh giá của người dùng
Bình luận